"Czy potrzebuję jednego, czy dwóch aparatów słuchowych ?" Takie pytanie często jest zadawane przez osoby niedosłyszące. Odpowiedź jest prosta: jeśli ubytek jest obustronny aparaty zakładamy Read more Jeden czy dwa aparaty ?