„Czy potrzebuję jednego, czy dwóch aparatów słuchowych ?”

Takie pytanie często jest zadawane przez osoby niedosłyszące. Odpowiedź jest prosta: jeśli ubytek jest obustronny aparaty zakładamy obuusznie. Używanie dwóch aparatów słuchowych przynosi osobie niedosłyszącej znaczące korzyści.
Słyszenie obojgiem uszu jest nazywane słyszeniem obuusznym, lub binauralnym. Nasz mózg przygotowany jest do odbierania bodźców z obojga uszu, wykorzystując je do lokalizowania dźwięków oraz odróżniania dźwięków pożądanych od hałasu.

W dwóch aparatach słuchowych dźwięki są przyjemniejsze do słuchania, nie trzeba się wysilać, aby je usłyszeć. W naturalny sposób są odbierane czysto, z odpowiednim poczuciem głośności i przestrzenności. Uzyskanie takiego efektu z jednym aparatem słuchowym nie jest możliwe w przypadku osób dotkniętych obustronnym ubytkiem słuchu.