ZADZWOŃ DO NAS+48 694 601 206
NAPISZ DO NASartkni@wp.pl

Rodzaje niedosłuchów

Proces pogarszania się słuchu rozpoczyna się około 30. roku życia. Utrata słuchu pogłębia się średnio w tempie 0,5 dB na rok dla tonów niższych oraz ok. 1-1,2 dB rocznie dla tonów wyższych. Zaburzenia słyszenia rozpoznawane są u co trzeciej osoby w wieku 65-74 lat i co drugiej powyżej 75. roku życia.Prawidłowy próg słyszenia wynosi ≤20 dB HL dla częstotliwości 500, 1000 i 2000 Hz. Ze względu na zakres ubytku słuchu wyróżnia się różne stopnie schorzenia.

Stopnie ubytku słuchu:

  •     niedosłuch lekkiego stopnia: średni próg słyszenia w granicach 25-40 dB HL,
  •     niedosłuch średniego stopnia: średni próg słyszenia w granicach 45-70 dB HL,
  •     niedosłuch znacznego stopnia: średni próg słyszenia w granicach 75-90 dB HL,
  •     niedosłuchu głębokiego stopnia: średni próg słyszenia jest wyższy niż 90 dB HL.

Ze względu na lokalizację uszkodzenia niedosłuch dzieli się na:

  • Przewodzeniowy:  przyczynami mogą być przeszkody mechaniczne, takie jak czop woskowinowy czy ciało obce, stany zapalne ucha zewnętrznego lub środkowego, a także choroby nowotworowe, takie jak guzy ucha zewnętrznego i środkowego czy guzy nosowej części gardła;

Uszkodzenie na drodze przewodnictwa powietrznego bez osłabienia przewodnictwa kostnego

  • Odbiorczy: tzw. zmysłowo-nerwowy, związany z wiekiem, przyczyną mogą być także zakażenia wirusowe i bakteryjne, urazy mechaniczne, choroby metaboliczne (np. cukrzyca) czy choroby neurologiczne (np. stwardnienie rozsiane,  zbyt długie przebywanie w hałasie, uszkodzenie słuchu na skutek głośnego słuchania muzyki bądź niewłaściwego chronienia słuchu podczas wykonywania pacy w szkodliwych warunkach akustycznych – jest to częsta przyczyna niedosłuchu u ludzi młodych, dlatego tak ważne jest uświadamianie, jak należy właściwie dbać o słuch i jak go chronić.

Uszkodzenie na drodze przewodnictwa kostnego bez dodatkowego osłabienia przewodnictwa powietrznego

  • Mieszany: objawy są charakterystyczne dla obu rodzajów niedosłuchu, ale dominuje jeden z nich. Niedosłuch mieszany charakteryzuje się współistnieniem zmian w układzie przewodzącym dźwięk jak i w uchu wewnętrznym.