ZADZWOŃ DO NAS+48 694 601 206
NAPISZ DO NASartkni@wp.pl

 Jak przebiega badanie słuchu

Podczas przeprowadzania badania audiometrycznego, pacjentowi należy zapewnić odpowiednie warunki badania.

Kabina Ciszy

Należy zwrócić uwagę na:

  • światło padające na pacjenta, żeby go nie raziło,
  • krzesło, na którym pacjent siedzi, powinno być wygodne,
  • jeżeli pacjent nosi okulary, powinien je zdjąć,
  • pacjent podczas badania powinien być usytuowany prostopadle do audiometru, aby twarz pacjenta była widoczna przez osobę badającą, a pacjent nie widział ustawień audiometru.

Przed przystąpieniem do badania, należy pacjenta szczegółowo poinformować, na czym badanie będzie polegało, co będzie słyszał i kiedy ma sygnalizować odpowiedź. Osoba badająca powinna założyć słuchawki pacjentowi tak, żeby prawidłowo przylegały do ucha i nie przeszkadzały podczas badania. Przed rozpoczęciem badania należy przeprowadzić tak zwaną próbę pomiarową, która pozwoli pacjentowi zapoznać się ze sposobem badania, a osobę przeprowadzającą badanie upewni, że pacjent rozumie polecenie.

Podczas wyznaczania progu słyszalności należy przestrzegać następujących zasad: jeżeli istnieją wyraźne różnice w odbiorze dźwięków między uszami, badanie zaczynamy od ucha lepszego, jeżeli w obu uszach pacjent odbiera dźwięki tak samo lub występuje mała różnica, badanie zaczynamy od ucha prawego.

Czas trwania badania nie powinien przekraczać 20 minut. Jeżeli przekracza, osoba badana musi odpocząć. Badanie przeprowadzamy sygnałem ciągłym. Sygnał o danym poziomie powinien być prezentowany przez 1 do 2 sekund. Zmiana poziomu słyszenia nie powinna odbywać się podczas włączonego sygnału.