Jeśli czujemy i słyszymy że aparat nie działa prawidłowo lub nie działa wcale, można udać się do  swojego protetyka lub samemu w domu wykonać  następujące czynności:

  • włożyć nową  baterię do aparatu i włączyć go, ustawić maksymalnie  głośność.

Jeżeli nie słychać charakterystycznego piszczenia, należy sprawdzić czy:

  • umieszczono nową baterię
  • aparat jest włączony
  • wyjście dźwięku w aparacie wewnątrzusznym lub wkładka uszna nie są zablokowane przez woskowinę
  • wężyk od wkładki słuchowej nie ma  wody czy jej resztek